Zrealizowane badania
Badanie potrzeb pracowników i klientów Tomas Consulting

Przeprowadzenie badań społecznych opinii pracowników i klientów firmy Tomas Consulting w ramach ekspertyzy realizowanej przez zespół ekspertów powołanych przez Uniwersytet w Białymstoku (luty – marzec 2010)

 • badania ilościowe wśród pracowników firmy TC
 • badania ilościowe wśród klientów firmy TC
 • wywiady pogłębione (FGI) wśród pracowników firmy TC
 • wywiady pogłębione (FGI) wśród klientów firmy TC
 • pełny raport badawczy
 
Badanie opinii nt. BPNT

Przeprowadzenie badań opinii przedsiębiorstw i instytucji zlokalizowanych w województwie podlaskim na temat Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego. Projekt realizowany przez Miasto Białystok, współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 (PO RPW). Badania ilościowe na próbie ponad 100 przedsiębiorstw i instytucji (styczeń – marzec 2010)

 • badanie ilościowe
 • pełny raport badawczy

 

 
Identyfikacja potrzeb informacyjnych z Obszaru Polityki Społecznej

Przeprowadzenie badania społecznego pn. „Identyfikacja potrzeb informacyjnych z Obszaru Polityki Społecznej” realizowanego w ramach projektu Obserwatorium Integracji Społecznej ROPS w Białymstoku. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu systemowego w ramach Działanie 1.2. „Wsparcie Systemowe Instytucji Pomocy i Integracji Społecznej”, Priorytet I „Zatrudnienie i Integracja Społeczna” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2009-2013. Badanie potrzeb w obszarze polityki społecznej na zlecenie ROPS w Białymstoku na próbie ponad 100 jednostek działających w obszarze polityki społecznej : PCPR, OPS, jednostki NGO (listopad – grudzień 2009)

 • badania ilościowe,
 • pełny raport badawczy.

Pełna wersja raportu dostępna na http://www.rops-bialystok.pl/2,1749,indentyfikacja-potrzeb-informacyjnych-z-obszaru-polityki-spolecznej-w-wojewodztwie-podlaskim.html

 
Strategia Rozwoju Białegostoku

Realizator badań społecznych dotyczących opinii przedsiębiorców Białegostoku na zlecenie Urzędu Miejskiego w Białymstoku w ramach prac nad Strategią Rozwoju Białegostoku  (listopad – grudzień 2009) na próbie 200 przedsiębiorców

 • badania ilościowe,
 • wywiady grupowe FGI,
 • pełny raport badawczy

Pełna wersja raportu dostępna na http://www.bialystok.pl/395-strategia-rozwoju-miasta/default.aspx

 
Badanie opinii mieszkańców Białegostoku

Realizator badań społecznych dotyczących opinii mieszkańców Białegostoku na zlecenie Urzędu Miejskiego w Białegostoku w ramach prac nad Strategią Rozwoju Białegostoku (listopad – grudzień 2009) na próbie ponad 1000 mieszkańców

 • badania ilościowe
 • pełny raport badawczy.

Pełna wersja raportu dostępna na http://www.bialystok.pl/395-strategia-rozwoju-miasta/default.aspx

 
Podlaskie Obserwatorium Rynku Pracy

Przeprowadzenie badań dwóch sektorów województwa podlaskiego; sektora spożywczego oraz sektora turystycznego w projekcie Podlaskie Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych, realizowanym w okresie 01.07.2008 r. - 31.03.2013 r., współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu VIII Regionalne Kadry Gospodarki, Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania 8.1.4 Przewidywanie zmiany gospodarczej.

Realizator badań kluczowych sektorów województwa podlaskiego w ramach Podlaskiego Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych, dotyczących sektora spożywczego i sektora turystycznego (czerwiec - listopad 2009).

 • dwa badania ilościowe na próbach po 100 przedsiębiorstw
 • dwa wywiady pogłębione FGI z przedsiębiorcami,
 • analiza danych zastanych
 • pełny raport badawczy.

Pełne wersje raportów badawczych dostępne na http://www.obserwatorium.up.podlasie.pl/default.aspx?docId=7701

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 następna > ostatnia >>

Strona 4 z 4