Zrealizowane badania
Badanie przedsiębiorstw sektora handlu i usług elektronicznych w województwie podlaskim

 

Badanie przedsiębiorstw sektora handlu i usług elektronicznych
w województwie podlaskim w ramach produktu
„Podlaskiego Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych”
pn.: „STARTERY PODLASKIEJ GOSPODARKI”

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w badaniu, którego wyniki posłużą do przeprowadzenia analiz i prognoz rozwoju sektora handlu i usług elektronicznych województwa podlaskiego w ramach Podlaskiego Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych.

Udzielone przez Państwa odpowiedzi wykorzystane zostaną w analizach dotyczących sytuacji ekonomicznej firm sektora handlu i usług elektronicznych, czynników oddziałujących na sektor, otoczenia konkurencyjnego oraz stanu zatrudnienia. Jesteśmy przekonani, że wyniki badań przedstawione przez Obserwatorium stanowić będą dla Państwa źródło cennych informacji w podejmowaniu decyzji związanych z działalnością Państwa firmy.

Badanie jest realizowane przez Instytut Badań i Analiz VIVADE Sp. z o.o. na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Ankieta jest anonimowa, a zebrane wyniki przedstawione będą wyłącznie w postaci zbiorczych zestawień statystycznych.

Aby wziąć udział w badaniu proszę kliknąć poniższy link:

Dziękujemy za udział w badaniu.

Zespół IBiA VIVADE sp. z o.o.

 
Badanie przedsiębiorstw sektora transportu w województwie podlaskim

 

Badanie przedsiębiorstw sektora transportu w województwie podlaskim w ramach produktu
„Podlaskiego Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych”
pn.: „ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO”

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w badaniu, którego wyniki posłużą do przeprowadzenia analiz i prognoz rozwoju sektora transportu województwa podlaskiego w ramach Podlaskiego Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych.

Udzielone przez Państwa odpowiedzi wykorzystane zostaną w analizach dotyczących sytuacji ekonomicznej firm sektora transportu, czynników oddziałujących na sektor, otoczenia konkurencyjnego oraz stanu zatrudnienia. Jesteśmy przekonani, że wyniki badań przedstawione przez Obserwatorium stanowić będą dla Państwa źródło cennych informacji w podejmowaniu decyzji związanych z działalnością Państwa firmy.

Badanie jest realizowane przez Instytut Badań i Analiz VIVADE Sp. z o.o. na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Ankieta jest anonimowa, a zebrane wyniki przedstawione będą wyłącznie w postaci zbiorczych zestawień statystycznych.

Aby wziąć udział w badaniu proszę kliknąć poniższy link:

Dziękujemy za udział w badaniu.

Zespół IBiA VIVADE sp. z o.o.

 
Badanie Klastra Instytucji Otoczenia Biznesu

Badanie Klastra Instytucji Otoczenia Biznesu w ramach prac nad strategią Klastra (czerwiec 2010)

 • badania ilościowe CAPI
 • badanie fokusowe
 • pełna wersja raportu

 

 
Rozpoznawalność marek Podlaskiego Klastra Bielizny

Badania społeczne ogólnopolskie dotyczące rozpoznawalności marek Podlaskiego Klastra Bielizny. Badanie finansowane ze  środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej - Działanie I.4 Promocja i Współpraca w ramach projektu „Rozwój kooperacji firm z branży bieliźniarskiej z regionów Polski Wschodniej”.
Próba 1000 kobiet. (kwiecień – czerwiec 2010)

 • analiza danych zastanych
 • badania ilościowe: CAPI i CAWI
 • wywiady pogłębione
 • pełna wersja raportu

 

 
Bądź Aktywny, Bądź Najlepszy

Realizacja badań ewaluacyjnych w ramach projektu „Bądź Aktywny, Bądź Najlepszy- szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007–2013. Projekt realizowany przez ROPS w Białymstoku (2010, 2011, 2013, obecnie - 2014)

 • analiza danych zastanych
 • badania ilościowe
 • pogłębione wywiady indywidualne
 • przygotowywanie raportów częściowych i końcowego
 
Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia w ZSP nr 2

Realizacja badania ewaluacyjnego pn. Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Białymstoku poprzez realizację projektu „Szkoła kompetencji zawodowych” w ramach działania 9.2. PO KL. (styczeń 2010 – grudzień 2012):

 • analiza danych zastanych
 • badania ilościowe wśród uczniów biorących udział w projekcie
 • wywiady pogłębione wśród pracodawców biorących udział w projekcie
 • przygotowywanie raportów częściowych i końcowego
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 następna > ostatnia >>

Strona 3 z 4