„Analiza rynku nanometali w Polsce”

Badanie zrealizowane w związku z projektem strukturalnym „Nowe materiały metaliczne o strukturze manometrycznej do zastosowań w nowoczesnych gałęziach gospodarki” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Badanie zrealizowane na zlecenie Politechniki Warszawskiej, Wydział Inżynierii Materiałowej (maj 2012)

  • analiza desk research
  • zogniskowane wywiady grupowe  (FGI)
  • indywidualne wywiady pogłębione (IDI)
  • analiza SWOT
  • metoda scenariuszowa