Badanie społeczne obszaru e-Zdrowie

Zrealizowane w ramach projektu „e-Podlaskie – kierunki rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Podlaskiego” na zlecenie Uniwersytetu w Białymstoku. Celem badania było określenie aktualnego stanu rozwoju społeczeństwa informacyjnego w obszarze opieki zdrowotnej na terenie województwa podlaskiego, ze szczególnym uwzględnieniem technologii IT będących przedmiotem badań instytucji unijnych oraz zidentyfikowanie głównych barier rozwojowych.

Próba: 1200 osób (luty – marzec 2011)

  • badania ilościowe (CAWI i CAPI)
  • badania fokusowe
  • pogłębione wywiady indywidualne
  • analiza desk reserach