Badanie przedsiębiorstw sektora handlu i usług elektronicznych w województwie podlaskim

 

Badanie przedsiębiorstw sektora handlu i usług elektronicznych
w województwie podlaskim w ramach produktu
„Podlaskiego Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych”
pn.: „STARTERY PODLASKIEJ GOSPODARKI”

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w badaniu, którego wyniki posłużą do przeprowadzenia analiz i prognoz rozwoju sektora handlu i usług elektronicznych województwa podlaskiego w ramach Podlaskiego Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych.

Udzielone przez Państwa odpowiedzi wykorzystane zostaną w analizach dotyczących sytuacji ekonomicznej firm sektora handlu i usług elektronicznych, czynników oddziałujących na sektor, otoczenia konkurencyjnego oraz stanu zatrudnienia. Jesteśmy przekonani, że wyniki badań przedstawione przez Obserwatorium stanowić będą dla Państwa źródło cennych informacji w podejmowaniu decyzji związanych z działalnością Państwa firmy.

Badanie jest realizowane przez Instytut Badań i Analiz VIVADE Sp. z o.o. na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Ankieta jest anonimowa, a zebrane wyniki przedstawione będą wyłącznie w postaci zbiorczych zestawień statystycznych.

Aby wziąć udział w badaniu proszę kliknąć poniższy link:

Dziękujemy za udział w badaniu.

Zespół IBiA VIVADE sp. z o.o.