Badanie Klastra Instytucji Otoczenia Biznesu

Badanie Klastra Instytucji Otoczenia Biznesu w ramach prac nad strategią Klastra (czerwiec 2010)

  • badania ilościowe CAPI
  • badanie fokusowe
  • pełna wersja raportu