Zrealizowane badania
Podlaska Mapa Zawodów i Kwalifikacji – EDYCJA 2013

Badanie zrealizowane w ramach projektu pn. „Podlaskie Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (marzec 2013 – marzec 2014)

 • analiza danych zgromadzonych w bazach danych o ofertach pracy z województwa podlaskiego i opracowanie raportu z wynikami analizy (ponad 120 tys. rekordów danych, blisko 250 zmiennych jakościowych i ilościowych)
 
Analiza sytuacji w zakresie kształcenia zawodowego w województwie podlaskim w ramach produktu pn. PODLASKI ABSOLWENT

Badanie zrealizowane w projekcie pn. „Podlaskie Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Próba: 600 absolwentów  (maj – grudzień 2013)

 • debata oksfordzka
 • analiza desk research
 • badania Delphi
 • badania ankietowe techniką CAWI oraz PAPI
 • wywiady indywidualne IDI
 • wywiady grupowe FGI
 • analiza SWOT
 • analizy STEEPVL
 • benchmarking
 • metoda DEA
 • prognozowanie gospodarcze
 • case study (identyfikacja dobrych praktyk)
 
Badanie losów zawodowych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych i wyższych kształcących się w zawodach technicznych i inżynierskich związanych z branżą maszynową, którzy uzyskali świadectwo/dyplom ukończenia nauki w latach 2010-2012

Badanie zrealizowane w ramach produktu pn. PODLASKI ABSOLWENT realizowanego w projekcie pn. „Podlaskie Obserwatorium Rynku pracy i Prognoz Gospodarczych” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Próba: 600 absolwentów  (maj – grudzień 2013)

 • analiza danych zastanych (desk research)
 • badania ilościowe wśród absolwentów badanych kierunków (CAWI, PAPI)
 • badania ilościowe wśród pracodawców z branży maszynowej (CAWI, PAPI, CATI)
 • badania jakościowe wśród głównych uczestników rynku pracy (FGI, IDI)
 • metody foresight
 • analiza SWOT
 • analiza STEEPVL
 
Analiza sektora handlu i usług elektronicznych

Badanie zrealizowane w ramach produktu pn.: „STARTERY PODLASKIEJ GOSPODRKI” realizowanego w projekcie pn. Podlaskie Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Próba: 60 przedsiębiorstw reprezentujących sektor handlu i usług elektronicznych (lipiec – grudzień 2012)

 • wtórna analiza danych (desk research)
 • analiza 5 sił Portera
 • punktowa ocena atrakcyjności sektora
 • badania ilościowe wśród przedsiębiorstw sektora handlu i usług elektronicznych – badania ankietowe (PAPI, CAWI, CATI)
 • badania jakościowe wśród przedstawicieli sektora handlu i usług elektronicznych - badania IDI i FGI
 • case study,
 • analiza SWOT
 • analiza STEEPVL
 • badania typu foresight
 • panele eksperckie (dyskusyjne)
 • burza mózgów
 • budowa scenariuszy
 
Analiza sektora transportu w województwie podlaskim

Badanie zrealizowane w ramach produktu pn. „ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO” realizowanego w projekcie pn. „Podlaskie Obserwatorium Rynku Pracy  i Prognoz Gospodarczych” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Próba: 300 przedsiębiorstw reprezentujących sektor transportu (lipiec – grudzień 2012)

 • wtórna analiza danych (desk research)
 • analiza 5 sił Portera
 • analiza SWOT
 • badania ilościowe wśród przedsiębiorstw sektora transportu i gospodarki magazynowej – badania ankietowe (PAPI, CAWI, CATI)
 • badania jakościowe wśród przedstawicieli sektora transportu i gospodarki magazynowej - badania IDI i FGI
 • badania typy foresight wykorzystujące panele eksperckie oraz analizę STEEPVL
 
Badanie losów zawodowych absolwentów szkół wyższych województwa podlaskiego kierunków informatycznych, turystycznych i medycznych, którzy ukończyli naukę w latach 2009 - 2011

Badanie zrealizowane w ramach produktu „Podlaskiego Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych” pn.: PODLASKI ABSOLWENT. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Próba: 600 absolwentów (czerwiec – grudzień 2012)

 • analiza danych zastanych  (desk research)
 • badania ankietowe techniką CAWI i PAPI
 • zogniskowany wywiad grupowy (FGI)
 • indywidualne wywiady pogłębione (IDI)
 • metody foresight oraz prognozowanie
 • analiza SWOT
 • analiza STEEPVL
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 4