Oferta
Badania

Oferujemy Państwu profesjonalne i kompleksowe usługi obejmujące:

 • Badania ewaluacyjne
 • Badania społeczne
 • Badania marketingowe
 • Identyfikacja pozycji marki na rynku
 • Badanie zachowań i oczekiwań klientów indywidualnych
 • Badania zachowań i oczekiwań klientów instytucjonalnych
 • Badanie obszarów penetracji rynku i możliwości wprowadzania nowych produktów
 • Badanie struktury organizacyjnej firmy
 • Badanie satysfakcji i oczekiwań pracowników
 • Badanie struktury oraz dynamiki sprzedaży
 • Badanie rentowności klientów wg struktury

Formy badań:

 • Badania jakościowe
 • Badania ilościowe
 
Doradztwo VIVADE

Doskonalenie działań marketingowych:

 • opracowanie programu pozyskania nowych klientów indywidualnych i instytucjonalnych
 • opracowanie programu komunikacji z klientami – w tym standardów obsługi klienta
 • opracowanie programu wprowadzenia do oferty nowych produktów
 • opracowanie programu wizerunkowego dla firmy i planu komunikacji PR z otoczeniem gospodarczym i społecznym
 • opracowanie programu monitoringu rynku i planu analiz poziomu zadowolenia klientów

Formy doradztwa:

Oferujemy zarówno projektowanie rozwiązań – przygotowywanie programów, jak i asystę bezpośrednią:

 • poprzez udział w naradach operacyjnych
 • poprzez spotkania z pracownikami
 • poprzez realizację działań coachingowych
 
Szkolenia VIVADE

Tematyka:

 • Standardy obsługi klienta w handlu i usługach
 • Komunikacja interpersonalna i motywowanie
 • Marketing i analizy marketingowe w przedsiębiorstwie
 • Zarządzanie wizerunkiem firmy
 • Nowoczesne formy organizacji pracy
 • Zarządzanie zmianą w przedsiębiorstwie


Formy szkoleń:

 • w grupach 10 osobowych,
 • warsztaty
 • coaching
 • szkolenia dedykowane
 • w większych grupach tematycznych

 

 
Zapraszamy do współpracy z nami!

Urszula Widelska, Adam Walicki i Katarzyna Dębkowska