Kadra zarządzająca
Katarzyna Dębkowska
 • doktor nauk ekonomicznych, absolwentka matematyki Uniwersytetu Warszawskiego - filii w Białymstoku
 • adiunkt w Katedrze Informatyki Gospodarczej i Logistyki Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej
 • wykładowca studiów podyplomowych
 • prowadzi działalność badawczą dotycząca zastosowań metod wielowymiarowej analizy statystycznej
 • współpracuje z przedsiębiorstwami w zakresie badań i analiz przy wykorzystaniu narzędzi metod ilościowych
 • ekspert w projektach badawczych
 
Urszula Widelska
 • doktor nauk ekonomicznych; absolwentka Wydziału Ekonomicznego UW - filii w Białymstoku
 • od 1995 roku pracownik naukowy Katedry Marketingu WSFiZ w Białymstoku
 • wykładowca studiów podyplomowych
 • doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i warsztatów marketingowych dla przedsiębiorców
 • autorka wielu publikacji z zakresu marketingu
 • wieloletnie doświadczenie praktyczne na stanowisku specjalisty do spraw marketingu w przedsiębiorstwie
 
Adam Walicki
 • długoletni doradca marketingowy i trener  absolwent Wydziału Adminstracyjno - Ekonomicznego Uniwersytetu Warszawskiego – filii w Białymstoku
 • ukończył liczne szkolenia trenerskie i marketingowe
 • realizator ponad 100 szkoleń marketingowych w tym wielu programów dla przedstawicieli samorządów
 • wykładowca Centrum Kształcenia Podyplomowego WSFiZ oraz studiów MBA
 • uczestnik wielu programów badawczych dot. rozwoju północno - wschodniej Polski