O VIVADE

Kto nas odwiedza?

Naszą witrynę przegląda teraz 7 gości 
Witamy w VIVADE!

Instytut Bada? i Analiz VIVADE jest regionalnym o?rodkiem badawczym, stworzonym w 2009 r. z my?l? opotrzebach przedsi?biorstw. Nasz instytut tworzyli?my w przekonaniu, i? wyniki bada? marketingowych i analiz statystycznych maj? realny wp?yw na rozwj i funkcjonowanie firm.

Misj? IBiA VIVADE jest wspieranie przedsi?biorstw w osi?ganiu przewagi rynkowej poprzez realizacj? bada? i analiz oraz asyst? wdro?eniow?.

Chcemy wi?c przekona? Pa?stwa, ?ediagnoza, rzetelnie realizowane badania, przejrzysty raport badawczy i wreszcie asysta wdro?eniowa mog? okaza? si? recept? na sukces. Zapewniamy, ?e praktyczny charakter naszych bada? oraz doradztwo w oparciu o otrzymane dane pozwol? Pa?stwu zobaczy? swoj? firm? wwielu r?nych perspektywach.

Zapraszamy do wsp?pracy z nami!

 

Urszula Widelska, Adam Walicki i Katarzyna D?bkowska