Aktualno?ci
Zapraszamy do udzia?u w badaniu on-line PDF Drukuj Email
środa, 23 listopada 2016 11:58

Instytut Bada? i Analiz VIVADE realizuje na zlecenie gminy Juchnowiec Ko?cielny badanie zjawiska przemocy w rodzinie na terenie gminy Juchnowiec Ko?cielny. Jednym z bardzo wa?nych elementów badania jest diagnoza zjawiska przemocy w szko?ach zlokalizowanych w gminie.

Zach?camy nauczycieli tych szkó? do wzi?cia udzia?u w ankiecie internetowej, której wype?nienie pos?u?y do oceny zjawiska przemocy w szko?ach gminy Juchnowiec Ko?cielny. Badanie jest anonimowe, a zebrane dane pos?u?? do stworzenia zbiorczych zestawie? i wniosków.

Aby przej?? do ankiety prosz? klikn?? poni?szy link:

Poprawiony: środa, 23 listopada 2016 12:02
 

Mi?o nam zakomunikowa?, ?e Instytut Bada? i Analiz VIVADE znalaz? si? w presti?owym gronie laureatów II Edycji ogólnopolskiego cyklu Bohaterowie MSP.

Wi?cej informacji na stronie Gazety Prawnej: artyku? on-line

?ród?o: Gazeta Prawna